Θεονάς Δημήτριος Α.Ε.

Επαφή

Θεονάς Δημήτριος

Διεύθυνση:
Πάροδος Αθηνών 6 Ασπρόχωμα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2721069110

Τηλεομοιοτυπία: 2721069185

Κινητό: 6972286272

http://www.theonas.gr